Sotsiaal ja tervishoid

Last Updated: Monday, 04 December 2017

Siia oleme kokku kogunud sotsiaalteenuste osutamise korrad Mikitamäe vallas:

Mikitamäe valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord (ava Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel)

Õpilastranspordi korraldamise ja transpordikulude hüvitamise kord (ava Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel)

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord (ava Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel)

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord Mikitamäe vallas (ava Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel)

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord (ava Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel)

Hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale (25.03.2009 nr 1.1-3/11) (PDF)

Toimetulekutoetuste määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine (ava Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel)