Sotsiaal ja tervishoid

Viimati uuendatud: Kolmapäev, 08 Aprill 2015

Siia oleme kokku kogunud sotsiaalteenuste osutamise korrad Mikitamäe vallas

Mikitamäe valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise ning sotsiaalteenuste osutamise kord (ava Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel)

Õpilastranspordi korraldamise ja transpordikulude hüvitamise kord (ava Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel)

Mikitamäe valla sotsiaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord (ava Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel)

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord (ava Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel)

Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel (ava Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel)

Riigi poolt rahastatava raske või sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord (ava Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel)

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord (ava Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel)

Hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale (25.03.2009 nr 1.1-3/11) (PDF)

Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägi väljamaksmise kord (30.12.2008 nr 1.1-3/35) (PDF)

Tugiisikuteenuse osutamise kord (ava Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel)