Korraldatud jäätmevedu

Print
Last Updated: Thursday, 28 July 2016

Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja poolt. Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärkideks on hoida keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusse kõik jäätmetekitajad.

Mikitamäe, Värska, Räpina, Veriora, Orava, Mooste ja Meremäe omavalitsused osalesid jäätmeveo ühishankes. Ühishankel osalenud  ettevõtetest tunnistati edukaks AS Eesti Keskkonnateenused. Hankel osalenud omavalitsuste ja AS Eesti Keskkonnateenuste vahelise lepingu eeldatav lõpptähtaeg on 30.09.2019.

Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni Mikitamäe vallavalitsusest ja AS Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusest.

AS Eesti Keskkonnateenused
Lõuna regioon
Klienditeenindus
Tähe 108, 51013 Tartu
Telefon: 7386700, 1919 (infotelefon)
www.keskkonnateenused.ee
e-mail:

 

Korraldatud jäätmeveo teenuste hinnakiri