Kool – kogukonna süda

Lugupeetud lapsevanem, haridustöötaja ja kohaliku omavalitsuse ametnik ning volinik

Põlva Maavalitsus viib Euroopa Sotsiaalfondi toel ja koostöös Eesti Lastevanemate Liidu ja Loovusaidaga ellu projekti „Kool – kogukonna süda“, mille otstarve on kohalike kogukondade haridussuundumuste ja -valikute alase teadlikkuse suurendamine.

Koolil on kõige suurem potentsiaal olla kogukonna süda - see, mis seob meid kogukonnana kokku. Mis vahe on koolikogukonnal ja kogukonnakoolil? Kuidas selle viimaseni jõuda? Ilmselt on selleks vaja jagatud arusaamu ja väärtusi: arutada koos selle üle, millist kooli me tahame, mis on hariduses ja koolis just meie, kogukonna liikmete jaoks oluline? Haldusreform toob kaasa muutusi kogukondades ja omavalitsuse erinevates haldusvaldkondades, sealhulgas hariduse ja koolivõrguga seonduvas. Kuna haridusteemad puudutavad nii paljusid elanikke, siis heade otsusteni jõudmiseks vajame aega ning teadmisi, oskust olla kaasatud ja ise kaasata, oskust dialoogi pidada.
Projekti raames toimub 3 seminari-arutelu järgmiselt:

28. veebruaril Räpina piirkonnas (Räpina, Veriora, Mikitamäe, Värska ja Orava vald),

14. märtsil Kanepi piirkonnas (Kanepi, Saverna, Valgjärve ja Kõlleste vald) ja

28. märtsil Põlva piirkonnas (Põlva, Ahja, Mooste, Vastse-Kuuste ja Laheda vald).

Sügisel, septembri lõppu on planeeritud piirkondade esindajate koostööseminar, kus sõnastatakse seisukohad, millist kooli ja haridust kogukonnaliikmed Põlvamaal väärtustavad. Piirkondlike seminaride-arutelude läbiviijateks on Aivar Haller ja Ivar Tröner Eesti Lastevanemate Liidust ja koostööseminari eestvedajaks Indrek Maripuu Loovusaidast, projektijuhiks Põlva maavalitsuse haridusnõunik Katrin Ohakas.

Projekti „Kool – kogukonna süda“ eestvedajate eesmärgid:

  1. Kogukonnaliikmed on teadlikumad haridussuundumustest Eestis ja maailmas.
  2. Kogukonnaliikmed on teadlikud kogukonna ülesehitamise ja toimimise põhimõtetest.
  3. Kogukonnaliikmed sõnastavad ühised eesmärgid ja ülesanded parima ning jätkusuutliku kogukonnakooli loomiseks.
  4. Kogukonnaliikmed on motiveeritud kaasa rääkima piirkonna haridust ja koolikorraldust puudutavates teemades.

Kutsume kõiki, kellele hariduse ja kooli olevik ning tulevik on oluline, piirkondlikele seminaridele – aruteludele.
Räpina piirkonna arutelu-seminar toimub teisipäeval, 28. veebruaril algusega kell 18:00 Viluste kooli saalis.
Kanepi piirkonna arutelu – seminar toimub teisipäeval, 14. märtsil Kanepis (koht ja aeg täpsustamisel).
Põlva piirkonna arutelu – seminar toimub teisipäeval, 28. märtsil Põlva Gümnaasiumis (aeg täpsustamisel).

Info: http://polva.maavalitsus.ee/projekt-kool-kogukonna-suda-

Projektimeeskonna nimel
Katrin Ohakas
Põlva maavalitsuse haridusnõunik